سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بامداد افشار

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / آهنگساز (۶) / صداگذاري و ميكس  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   صداگذاري و ميكس  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  صحنه زني (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   صداگذاري و ميكس  
 1. آهنگساز  : (۶)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  بي رويا (۱۴۰۰)
  ۲ -  سينما شهر قصه (۱۳۹۸)
  ۳ -  پوست (۱۳۹۷)
  ۴ -  مغزهاي كوچك زنگ زده (۱۳۹۶)
  ۵ -  تمارض (۱۳۹۵)
  ۶ -  گيلدا (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   آهنگساز   صداگذاري و ميكس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گيلدا (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.