سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آرزو رحيم آبادی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / مدير توليد (۱) / پشتيباني توليد (۶) / دستيار توليد (۱) / دستيار لباس  (۳) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   دستيار لباس  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جاودانگي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   دستيار لباس  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  جاودانگي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   دستيار لباس  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سراسر شب (۱۳۹۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   دستيار لباس  
 1. پشتيباني توليد  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ربوده شده (۱۳۹۴)
  ۲ -  ماحي (۱۳۹۴)
  ۳ -  اعترافات ذهن خطرناك من (۱۳۹۳)
  ۴ -  تابو (۱۳۹۳)
  ۵ -  سكوت رعنا (۱۳۹۳)
  ۶ -  من ديه گو مارادونا هستم (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   دستيار لباس  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  سلام بمبئي (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير توليد   پشتيباني توليد   دستيار توليد   دستيار لباس  
 1. دستيار لباس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بهمن (۱۳۹۳)
  ۲ -  طبقه حساس (۱۳۹۲)
  ۳ -  ملبورن (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.