سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مسعود امينی تيرانی

 زندگينامه  

مسعود اميني تيراني متولد 1350 در نجف آباد است. وي قارغ التحصيل رشته سينما است.

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۱) / مدير فيلمبرداري (۶) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بيداري براي سه روز (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بيداري براي سه روز (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پالتوشتري (۱۳۹۷)
  ۲ -  ضربه فني (۱۳۹۷)
  ۳ -  پاسيو (۱۳۹۶)
  ۴ -  گرگ‌بازي (۱۳۹۶)
  ۵ -  يك دزدي عاشقانه (۱۳۹۴)
  ۶ -  بيداري براي سه روز (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   مدير فيلمبرداري   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بيداري براي سه روز (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.