سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد كارهمت

  تاريخ و محل تولد
چهاردهم مرداد ماه سال 1356
كرج
 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / جانشين مدير توليد  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آزاد به قيد شرط (۱۳۹۵)
  ۲ -  بي صدا (۱۳۹۵)
  ۳ -  حراج (۱۳۹۲)
  ۴ -  به خاطر مهدي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آزاد به قيد شرط (۱۳۹۵)
  ۲ -  بي صدا (۱۳۹۵)
  ۳ -  روز روشن (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.