سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهروز بادروج

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۱) / فيلمبردار (۱) / عكس  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قهرمانان كوچك (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  افسانه شكارچيان گرگ (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   عكس  
 1. عكس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هيچ كجا هيچ كس (۱۳۹۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.