سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن دادخواه

 

فيلم شناسی :   سرمايه گذار (۶) / تهيه كننده  (۲) فيلم شناسی :   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. سرمايه گذار  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  آنچه مردان درباره‌ي زنان نمي‌دانند (۱۳۹۲)
  ۲ -  خواب زده ها (۱۳۹۲)
  ۳ -  بغض (۱۳۹۰)
  ۴ -  پل چوبي (۱۳۹۰)
  ۵ -  من مادر هستم (۱۳۹۰)
  ۶ -  نيش زنبور (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   سرمايه گذار   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آنچه مردان درباره‌ي زنان نمي‌دانند (۱۳۹۲)
  ۲ -  جيب بر خيابان جنوبي (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.