سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا درگزی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ميگرن (۱۳۹۰)
  ۲ -  دلقك ها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلقك ها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ميگرن (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   مدير برنامه ريزي   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلقك ها (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.