سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شهاب نوروزيان

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۳) / فيلمبردار  (۲) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  آسمان آبي مادرم (۱۳۹۳)
  ۲ -  بازگشت (۱۳۹۲)
  ۳ -  آفتاب، مهتاب، زمين (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار  
 1. فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پرواز بادبادكها (۱۳۹۰)
  ۲ -  سنجاقك هاي بركه سبز (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.