سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيدمحمود رضوی

 

فيلم شناسی :   تهيه كننده (۹) / مجري طرح (۱) / سرمايه گذار  (۲) فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. تهيه كننده  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ماجراي نيمروز: رد خون (۱۳۹۷)
  ۲ -  داركوب (۱۳۹۶)
  ۳ -  لاتاري (۱۳۹۶)
  ۴ -  ماجراي نيمروز (۱۳۹۵)
  ۵ -  خانه‌اي در خيابان چهل‌ و يكم (۱۳۹۴)
  ۶ -  دلبري (۱۳۹۴)
  ۷ -  سيانور (۱۳۹۴)
  ۸ -  معراجي ها (۱۳۹۲)
  ۹ -  دهليز (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  درباره الي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   تهيه كننده   مجري طرح   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  لاتاري (۱۳۹۶)
  ۲ -  درباره الي (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.