سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی رنجبر

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۲) / گروه فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گل به خودي (۱۳۹۹)
  ۲ -  اشك نرگس (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۲ -  يك گزارش واقعي (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  طبقه سوم (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.