سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن بلخاری قهی

 زندگينامه  

حسن بلخاري متولد 1341 در اصفهان، نويسنده، پژوهشگر و مدرس ايراني فعال در زمينه فلسفه هنر و حکمت شرق است. او استاد و مدير گروه مطالعات عالي هنر در پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران و نيز عضو هيئت علمي دانشگاه تهران است.
از جمله فعاليت‌هاي وي:
عضو هيات امناي انجمن سينماي جوانان ايران، 1384-1388.
عضو هيات داوران بيست و دومين جشنواره ملي و دهمين جشنواره بين المللي فيلم کوتاه تهران، بخش سينماي معناگرا، 1384.
عضو هيات داوران بيست و سومين جشنواره ملي و يازدهمين جشنواره بين المللي فيلم کوتاه تهران، انجمن سينماي جوانان ايران، 1385.
عضو هيات داوران بيست و پنجمين جشنواره بين المللي فيلم فجر، بخش بين المذاهب، 1385.
عضو هيات داوران جشنواره بين المللي فيلم مستند ايران، بخش مسابقه ملي، جشنواره سينما حقيقت، 1386.
عضو هيات داوران بيست و ششمين جشنواره بين المللي فيلم فجر، بخش سينماي شرق، 1386.
عضو هيات داوران بيست و هفتمين جشنواره بين المللي فيلم فجر در بخش هاي فيلم هاي بلند و کوتاه سينماي ايران، 1387.
عضو هيات داوران سي و دومين جشنواره بين المللي فيلم فجر، بخش سينماي سعادت، تهرا، 1392.
عضو هيات داوران سي و سومين جشنواره بين المللي فيلم فجر، بخش نگاه نو، 1393.

 

فيلم شناسی :   مشاور هنري (۶) / ناظر كيفي  (۶) فيلم شناسی :   مشاور هنري   ناظر كيفي  
 1. مشاور هنري  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بهمن (۱۳۹۳)
  ۲ -  مرگ ماهي (۱۳۹۳)
  ۳ -  من ديه گو مارادونا هستم (۱۳۹۳)
  ۴ -  طبقه حساس (۱۳۹۲)
  ۵ -  ملبورن (۱۳۹۲)
  ۶ -  جدايي نادر از سيمين (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   مشاور هنري   ناظر كيفي  
 1. ناظر كيفي  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بهمن (۱۳۹۳)
  ۲ -  مرگ ماهي (۱۳۹۳)
  ۳ -  من ديه گو مارادونا هستم (۱۳۹۳)
  ۴ -  طبقه حساس (۱۳۹۲)
  ۵ -  ملبورن (۱۳۹۲)
  ۶ -  جدايي نادر از سيمين (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.