سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هديش بيگدلی شاملو

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / جلوه هاي ويژه رايانه اي (۱) / جلوه هاي ويژه (۲) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   جلوه هاي ويژه رايانه اي   جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هفت و پنج دقيقه (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   جلوه هاي ويژه رايانه اي   جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هفت و پنج دقيقه (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   جلوه هاي ويژه رايانه اي   جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. جلوه هاي ويژه رايانه اي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اخلاقتو خوب كن (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   جلوه هاي ويژه رايانه اي   جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خيابان هاي آرام (۱۳۸۹)
  ۲ -  ناسپاس (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   جلوه هاي ويژه رايانه اي   جلوه هاي ويژه   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خنده در باران (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.