سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی اسداللهی

 

فيلم شناسی :   برنامه ريز (۱) / دستيار كارگردان (۱) / عكس  (۳) فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   عكس  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه و نيم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   عكس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سه و نيم (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   برنامه ريز   دستيار كارگردان   عكس  
 1. عكس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خوابم مي آد (۱۳۹۰)
  ۲ -  صندلي خالي (۱۳۸۷)
  ۳ -  طاووس هاي بي پر (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.