سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حميدرضا سبك دست

 

فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه (۱) / پشتيباني فني (۲) / گروه فني  (۱) فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   پشتيباني فني   گروه فني  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چيزهايي هست كه نمي داني (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   پشتيباني فني   گروه فني  
 1. پشتيباني فني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شبانه روز (۱۳۸۷)
  ۲ -  وقتي همه خوابيم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   پشتيباني فني   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  احضار شدگان (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.