سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی خسروجردی

 

فيلم شناسی :   پشتيباني توليد (۴) / پشتيباني فني  (۲) فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   پشتيباني فني  
 1. پشتيباني توليد  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۲ -  بيداري (۱۳۸۷)
  ۳ -  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)
  ۴ -  استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   پشتيباني فني  
 1. پشتيباني فني  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيداري (۱۳۸۷)
  ۲ -  استشهادي براي خدا (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.