سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی رشيدی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۲) / دستيار تدوين (۲) / صداگذاري و ميكس (۴) / ميكس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار تدوين   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار تدوين   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. گروه كارگرداني  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار تدوين   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. دستيار تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلداده (۱۳۸۷)
  ۲ -  كلاهي براي باران (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار تدوين   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. صداگذاري و ميكس  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۳ -  دلداده (۱۳۸۷)
  ۴ -  دختر ميليونر (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   گروه كارگرداني   دستيار تدوين   صداگذاري و ميكس   ميكس  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دلداده (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.