سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رسول سيدحاتمی

 

فيلم شناسی :   مدير تداركات (۴) / تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بيست و يك روز بعد (۱۳۹۵)
  ۲ -  چ (۱۳۹۲)
  ۳ -  روز روشن (۱۳۹۱)
  ۴ -  بي پولي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حس پنهان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حس پنهان (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.