سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سعيد تهرانی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / تهيه كننده (۱) / نوازنده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   نوازنده  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سربلند (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   نوازنده  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خاطره (۱۳۸۷)
  ۲ -  سربلند (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   نوازنده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سربلند (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   نوازنده  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قاعده بازي (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.