سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرحسين احدزاده

 

فيلم شناسی :   مجري طرح (۲) / سرمايه گذار (۲) / گروه صحنه و لباس (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   مجري طرح   سرمايه گذار   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پريدن از ارتفاع كم (۱۳۹۳)
  ۲ -  در دنياي تو ساعت چند است؟ (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   سرمايه گذار   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. سرمايه گذار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پريدن از ارتفاع كم (۱۳۹۳)
  ۲ -  در دنياي تو ساعت چند است؟ (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   سرمايه گذار   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نصف مال من، نصف مال تو (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   سرمايه گذار   گروه صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در به درها (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.