سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اميرحسين جبه داری

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۳) / دستيار توليد  (۲) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   دستيار توليد  
 1. مدير روابط عمومي  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آن مرد آمد (۱۳۸۶)
  ۲ -  هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶)
  ۳ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   دستيار توليد  
 1. دستيار توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  استرداد (۱۳۹۰)
  ۲ -  پنهان (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.