سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سجاد سپهری شكيب

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۲) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۲) / فيلمبردار (۱) / عكس (۳) / فيلمبردار پشت صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرهم (۱۳۸۹)
  ۲ -  تيغ زن (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در امتداد شهر (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرهم (۱۳۸۹)
  ۲ -  تيغ زن (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  كلاس هنرپيشگي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. عكس  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  فراري (۱۳۹۵)
  ۲ -  مرهم (۱۳۸۹)
  ۳ -  همه چي آرومه (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   فيلمبردار   عكس   فيلمبردار پشت صحنه  
 1. فيلمبردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  همه چي آرومه (۱۳۸۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.