سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهسا حسينی

 

فيلم شناسی :   گروه كارگرداني (۱) / طراح صحنه (۱) / دستيار لباس (۱) / جامه دار (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   طراح صحنه   دستيار لباس   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آمين خواهيم گفت (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   طراح صحنه   دستيار لباس   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ترانه تنهايي تهران (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   طراح صحنه   دستيار لباس   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حس پنهان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   طراح صحنه   دستيار لباس   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. جامه دار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  چند روز بعد (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   گروه كارگرداني   طراح صحنه   دستيار لباس   جامه دار   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  درباره الي (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.