سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهزاد جعفری

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / بازيگر (۲) / طراح صحنه و لباس (۷) / طراح صحنه (۲) / مدير صحنه (۱) / طراح لباس (۱) / مسئول لباس (۱) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خواب آب (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خواب آب (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دعوتنامه (۱۳۹۵)
  ۲ -  بي تابي بيتا (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۷)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  مصلحت (۱۳۹۹)
  ۲ -  سگ ها ديشب نخوابيدند (۱۳۹۸)
  ۳ -  خون خدا (۱۳۹۷)
  ۴ -  زنداني ها (۱۳۹۷)
  ۵ -  لاتاري (۱۳۹۶)
  ۶ -  ماجراي نيمروز (۱۳۹۵)
  ۷ -  ايستاده در غبار (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. طراح صحنه  : (۲)مورد
  (۱۴۰۰)

  ۱ -  شادروان (۱۴۰۰)
  ۲ -  هناس (۱۴۰۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  همبازي (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  درخت گردو (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اخراجيها (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مدير صحنه   طراح لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب واقعه (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.