سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كوروش شيبانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / گروه صحنه و لباس (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۵) / حمل و نقل  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  محيا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محيا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  ساعت شلوغي (۱۳۹۰)
  ۲ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۳ -  شير و عسل (۱۳۸۸)
  ۴ -  ملودي (۱۳۸۶)
  ۵ -  كلاهي براي باران (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   تداركات   گروه تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  داماد خجالتي (۱۳۸۹)
  ۲ -  شير و عسل (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.