سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر شاهپوری

 

فيلم شناسی :   دستيار توليد (۱) / گروه تصويربرداري (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   دستيار توليد   گروه تصويربرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هفت دقيقه تا پاييز (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   دستيار توليد   گروه تصويربرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تصويربرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وقت لطيف شن (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار توليد   گروه تصويربرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خواستگار محترم (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار توليد   گروه تصويربرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محاكمه در خيابان (۱۳۸۷)
  ۲ -  دايره زنگي (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار توليد   گروه تصويربرداري   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمهرير (۱۳۸۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.