سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی سلطانی

  تاريخ و محل تولد
بيست و ششم شهريور ماه سال 1366
تهران
 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار اول كارگردان (۲) / برنامه ريز (۳) / دستيار دوم كارگردان (۱) / مدير برنامه ريزي (۱) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / مجري طرح (۹) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چراغ هاي ناتمام (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)
  ۲ -  موج سوم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)
  ۲ -  موج سوم (۱۳۸۷)
  ۳ -  دايناسور (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سينه سرخ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مدير برنامه ريزي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گيرنده (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چراغ هاي ناتمام (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  تونل (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۹)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بدون مرز (۱۳۹۳)
  ۲ -  به تهران خوش آمديد (۱۳۹۲)
  ۳ -  فرشتگان قصاب (۱۳۹۱)
  ۴ -  گام هاي شيدايي (۱۳۹۱)
  ۵ -  گيرنده (۱۳۹۰)
  ۶ -  آفريقا (۱۳۸۹)
  ۷ -  خاك و آتش (۱۳۸۹)
  ۸ -  شكارچي شنبه (۱۳۸۸)
  ۹ -  موج سوم (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   مدير برنامه ريزي   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بدون مرز (۱۳۹۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.