سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی وطن دوست

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس (۵) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  صله سحر (۱۳۹۴)
  ۲ -  غير مجاز (۱۳۹۴)
  ۳ -  شاباش (۱۳۹۱)
  ۴ -  پايان نامه (۱۳۸۹)
  ۵ -  آدم (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه و لباس   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتشكار (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.