سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

توماج گودرزی

 

فيلم شناسی :   فيلمرو (۵) / مدير تداركات  (۳) فيلم شناسی :   فيلمرو   مدير تداركات  
 1. فيلمرو  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)
  ۲ -  خنده در باران (۱۳۹۰)
  ۳ -  قبرستان غيرانتفاعي (۱۳۸۹)
  ۴ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)
  ۵ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   فيلمرو   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ايران برگر (۱۳۹۳)
  ۲ -  دريا و ماهي پرنده (۱۳۹۳)
  ۳ -  چند متر مكعب عشق (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.