سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

روئيل خوشابافرد

 

فيلم شناسی :   دستيار صدابردار (۱) / دستيار صداگذاري (۳) / دستيار ميكس  (۲) فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  محكومين بهشت (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس  
 1. دستيار صداگذاري  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۲ -  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)
  ۳ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار صدابردار   دستيار صداگذاري   دستيار ميكس  
 1. دستيار ميكس  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاغ پر (۱۳۸۶)
  ۲ -  سوغات فرنگ (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.