سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شبنم حسينی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار تدوين  (۴) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تدوين  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  باز هم سيب داري؟ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تدوين  
 1. دستيار تدوين  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زمزمه با باد (۱۳۸۸)
  ۲ -  درباره الي (۱۳۸۷)
  ۳ -  آتشكار (۱۳۸۶)
  ۴ -  نيوه مانگ (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.