سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سهيل ميرسپاسی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / طراح صحنه و لباس (۲) / طراح هنري (۱) / مدير صحنه (۱) / دستيار صحنه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  من ديوانه نيستم (۱۳۹۵)
  ۲ -  سكوت رعنا (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. طراح هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. مدير صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مظفرنامه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   بازيگر   طراح صحنه و لباس   طراح هنري   مدير صحنه   دستيار صحنه  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.