سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

گارينه نظريان

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / منشي صحنه  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حس پنهان (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آفتاب بر همه يكسان مي تابد (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ترديد (۱۳۸۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.