سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا يوسفی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۶) / نويسنده (۱) / بازيگر (۳) / مجري طرح (۱) / امور اداري (۴) / با تشكر از  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   امور اداري   با تشكر از  
 1. دستيار كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  بهار در پاييز (۱۳۶۶)
  ۲ -  بگذار زندگي كنم (۱۳۶۵)
  ۳ -  معما (۱۳۶۵)
  ۴ -  تشريفات (۱۳۶۴)
  ۵ -  حماسه مهران (۱۳۶۳)
  ۶ -  فرار (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   امور اداري   با تشكر از  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  عقاب ها (۱۳۶۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   امور اداري   با تشكر از  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  خداحافظ رفيق (اپيزود سوم، گل شيشه اي) (۱۳۸۲)
  ۲ -  گريز (۱۳۷۱)
  ۳ -  تشريفات (۱۳۶۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   امور اداري   با تشكر از  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۶۰)

  ۱ -  مسافران مهتاب (۱۳۶۶)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   امور اداري   با تشكر از  
 1. امور اداري  : (۴)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  داستانهاي جزيره (اپيزود سوم، باران و بومي) (۱۳۷۷)
  ۲ -  قصه هاي كيش(اپيزود اول، كشتي يوناني) (۱۳۷۷)
  ۳ -  قصه هاي كيش(اپيزود دوم،سفارش) (۱۳۷۷)
  ۴ -  قصه هاي كيش(اپيزود سوم،در) (۱۳۷۷)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   نويسنده   بازيگر   مجري طرح   امور اداري   با تشكر از  
 1. با تشكر از  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  روزيكه زن شدم (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.