سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

وحيد قطبی زاده

  تاريخ و محل تولد
بيست و پنجم شهريور ماه سال 1361
كرج
 

فيلم شناسی :   پشتيباني توليد (۱) / دستيار تدوين (۱) / جلوه هاي ويژه رايانه اي (۳) / پشتيباني فني  (۱) فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   دستيار تدوين   جلوه هاي ويژه رايانه اي   پشتيباني فني  
 1. پشتيباني توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اتوبوس شب (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   دستيار تدوين   جلوه هاي ويژه رايانه اي   پشتيباني فني  
 1. دستيار تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سينه سرخ (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   دستيار تدوين   جلوه هاي ويژه رايانه اي   پشتيباني فني  
 1. جلوه هاي ويژه رايانه اي  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هزارتو (۱۳۹۷)
  ۲ -  هزارپا (۱۳۹۶)
  ۳ -  ميليونر ميامي (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   پشتيباني توليد   دستيار تدوين   جلوه هاي ويژه رايانه اي   پشتيباني فني  
 1. پشتيباني فني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شاهزاده ايراني (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.