سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شيدا اصغری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / جامه دار  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   جامه دار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتش بس (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   جامه دار  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتش بس (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه صحنه و لباس   جامه دار  
 1. جامه دار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۲ -  تله روباه (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.