سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محسن پورهاجريان

 

فيلم شناسی :   مجري طرح (۱) / مسئول جلوه هاي ويژه (۱) / جلوه هاي ويژه (۲) / دستيار جلوه هاي ويژه  (۳) فيلم شناسی :   مجري طرح   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قرار بعدي همان‌جا (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. مسئول جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كيميا و خاك (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آژانس ازدواج (۱۳۸۹)
  ۲ -  ندارها (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مسئول جلوه هاي ويژه   جلوه هاي ويژه   دستيار جلوه هاي ويژه  
 1. دستيار جلوه هاي ويژه  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جعبه موسيقي (۱۳۸۶)
  ۲ -  زخم شانه حوا (۱۳۸۶)
  ۳ -  آخرين ملكه زمين (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.