سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ايرج ابراهيمی

 

فيلم شناسی :   سينه موبيل (۱) / تداركات (۱) / حمل و نقل  (۲) فيلم شناسی :   سينه موبيل   تداركات   حمل و نقل  
 1. سينه موبيل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بالابان (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   سينه موبيل   تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   سينه موبيل   تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مخمصه (۱۳۸۶)
  ۲ -  زمستان است (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.