سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

طهورا ابوالقاسمی

 

فيلم شناسی :   مجري طرح (۱) / گروه توليد (۱) / مدير توليد (۶) / جانشين مدير توليد (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تهيه كننده  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  حوالي اتوبان (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تهيه كننده  
 1. گروه توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  وقتي همه خواب بودند (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تهيه كننده  
 1. مدير توليد  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  استرداد (۱۳۹۰)
  ۲ -  زندگي خصوصي آقا و خانم ميم (۱۳۹۰)
  ۳ -  هيچ (۱۳۸۸)
  ۴ -  حوالي اتوبان (۱۳۸۷)
  ۵ -  نيلوفر (۱۳۸۷)
  ۶ -  اقليما (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تهيه كننده  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زن دوم (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   گروه توليد   مدير توليد   جانشين مدير توليد   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  صفر تا سكو (۱۳۹۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.