سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن عباسی

 

فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي (۱) / چهره پرداز (۸) / دستيار چهره پرداز  (۱) فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. طراح چهره پردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  غزل (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۸)مورد
  (۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  مريم مقدس (۱۳۷۹)
  ۲ -  غزال (۱۳۷۴)
  ۳ -  بندر مه آلود (۱۳۷۱)
  ۴ -  تبعيدي ها (۱۳۷۰)
  ۵ -  ردپاي گرگ (۱۳۷۰)
  ۶ -  گرگهاي گرسنه (۱۳۷۰)
  ۷ -  چون ابر در بهاران (۱۳۶۹)
  ۸ -  در مسلخ عشق (۱۳۶۹)


 فيلم شناسی :   طراح چهره پردازي   چهره پرداز   دستيار چهره پرداز  
 1. دستيار چهره پرداز  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شقايق (۱۳۷۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.