سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

آرش رمضانی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۳) / مدير فيلمبرداري (۱) / گروه فيلمبرداري (۶) / دستيار فيلمبردار (۲) / دستيار نورپردازي  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  در وجه حامل (۱۳۹۶)
  ۲ -  ميليونر ميامي (۱۳۹۵)
  ۳ -  ويلايي ها (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بي سر (۱۳۹۸)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  سايه روشن (۱۳۹۲)
  ۲ -  هيچ كجا هيچ كس (۱۳۹۱)
  ۳ -  بوسيدن روي ماه (۱۳۹۰)
  ۴ -  كيفر (۱۳۸۸)
  ۵ -  در شهر خبري نيست، هست (۱۳۸۶)
  ۶ -  تقاطع (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  دل شكسته (۱۳۸۷)
  ۲ -  پاداش سكوت (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار   دستيار نورپردازي  
 1. دستيار نورپردازي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هميشه پاي يك زن در ميان است (۱۳۸۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.