سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ساسان توكلی فارسانی

 

فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه (۱) / عنوان بندي (۱) / تيتراژ  (۱) فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ  
 1. جلوه هاي ويژه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تله روباه (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ  
 1. عنوان بندي  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  مرباي شيرين (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   جلوه هاي ويژه   عنوان بندي   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در به درها (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.