سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

احمد عبدالهيان

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۲) / بازنويسي فيلمنامه (۱) / بازيگر (۱) / تهيه كننده  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده  
 1. كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اشك نرگس (۱۳۹۴)
  ۲ -  578 روز انتظار (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده  
 1. بازنويسي فيلمنامه  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  578 روز انتظار (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قارچ سمي (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازنويسي فيلمنامه   بازيگر   تهيه كننده  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اشك نرگس (۱۳۹۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.