سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی سهرابی

 

فيلم شناسی :   مدير تداركات (۱) / تداركات (۳) / گروه تداركات (۲) / دستيار تداركات  (۳) فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دختر (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  بي خداحافظي (۱۳۹۰)
  ۲ -  سفر مرگ (۱۳۸۷)
  ۳ -  پارك وي (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. گروه تداركات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  صداها (۱۳۸۷)
  ۲ -  اينجا چراغي روشن است (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  خدا نزديك است (۱۳۸۵)
  ۲ -  زاگرس (۱۳۸۴)
  ۳ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.