سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی نشاط

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۲) / دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۲) / با حضور افتخاري  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   با حضور افتخاري  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بهت (۱۳۹۶)
  ۲ -  اين سيب هم براي تو (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   با حضور افتخاري  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  قرنطينه (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   با حضور افتخاري  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  رنج و سرمستي (۱۳۹۲)
  ۲ -  بي خداحافظي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   با حضور افتخاري  
 1. با حضور افتخاري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.