سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمدرضا ميرزامحمدی

 

فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه (۱) / طراح صحنه و لباس (۸) / طراح صحنه (۵) / مجري دكور  (۱) فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مجري دكور  
 1. دستيار طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كلاهي براي باران (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مجري دكور  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۸)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  عطر آلود (۱۴۰۱)
  ۲ -  كلوپ همسران (۱۳۹۷)
  ۳ -  زرد (۱۳۹۵)
  ۴ -  آزاد راه (۱۳۸۹)
  ۵ -  ايستگاه آخر (اپيزود ملاقات) (۱۳۸۹)
  ۶ -  چسب زخم (اپيزود ملاقات) (۱۳۸۹)
  ۷ -  ملاقات (۱۳۸۹)
  ۸ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مجري دكور  
 1. طراح صحنه  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  رمانتيسم عماد و طوبا (۱۳۹۹)
  ۲ -  زنبور كارگر (۱۳۹۸)
  ۳ -  بهت (۱۳۹۶)
  ۴ -  رگ خواب (۱۳۹۴)
  ۵ -  سر به مهر (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   دستيار طراح صحنه   طراح صحنه و لباس   طراح صحنه   مجري دكور  
 1. مجري دكور  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كوچولوي خوش شانس (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.