سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عليرضا نوروزی

 

فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / بازيگر (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   حمل و نقل  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  نگاه (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   حمل و نقل  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شغال (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   حمل و نقل  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرزمين جنوبي من (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   دستيار دوم كارگردان   دستيار كارگردان   بازيگر   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سنگ، كاغذ، قيچي (۱۳۸۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.