سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مطلب شعبان زاده

 

فيلم شناسی :   تداركات (۱) / گروه تداركات (۱) / خدمات  (۲) فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   خدمات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  هوو (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   خدمات  
 1. گروه تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آتشكار (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   تداركات   گروه تداركات   خدمات  
 1. خدمات  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  از دوردست (۱۳۸۴)
  ۲ -  خيلي دور، خيلي نزديك (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.