سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی توكلی زانيانی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۳) / برنامه ريز (۳) / دستيار كارگردان (۲) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اژدها وارد مي‌شود! (۱۳۹۴)
  ۲ -  كربلا جغرافياي يك تاريخ (۱۳۹۳)
  ۳ -  ماهي سياه كوچولو (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. برنامه ريز  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اژدها وارد مي‌شود! (۱۳۹۴)
  ۲ -  كربلا جغرافياي يك تاريخ (۱۳۹۳)
  ۳ -  ماهي سياه كوچولو (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پذيرايي ساده (۱۳۹۰)
  ۲ -  از دوردست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پذيرايي ساده (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.