سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير عنداله

 

فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان (۱) / برنامه ريز (۱) / بازيگر (۱) / جانشين مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  از دوردست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. برنامه ريز  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  از دوردست (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيست و يك اينچ (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   بازيگر   جانشين مدير توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  بيست و يك اينچ (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.