سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهزاد رحمانی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / مدير تداركات  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرزند صبح (۱۳۸۷)
  ۲ -  تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سفر مرگ (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تهران ساعت 7 صبح (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   مدير تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  فرزند صبح (۱۳۸۷)
  ۲ -  قفل ساز (۱۳۸۵)
  ۳ -  قطار كودكي (۱۳۸۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.